Corona Updates (aktuelles) (D- TR)

Aktuelle Corona Maßnahmen:

• Am 21.12. hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfohlen, den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zuzulassen. Dem ist die EU-Kommission gefolgt. In Deutschland dürfen Chargen (Produktionseinheiten) des Impfstoffs nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft und freigegeben wurden. Dies soll zeitnah erfolgen, sodass am 27.12.2020 auch in Deutschland mit der Impfung begonnen werden wird.
• Rechtliche Grundlage ist die vom BMG am 15.12. 2020 erlassene Coronavirus-Impfverordnung . Die Verordnung folgt im Wesentlichen der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) und regelt u.a. den Anspruch auf die Impfung (inkl. Aufklärung und Impfberatung) sowie die Priorisierung der Schutzimpfungen:
Einen Anspruch mit höchster Priorität haben
• über 80 jährige,
• Bewohner*innen und Mitarbeitende von Pflegeeinrichtungen,
•Mitarbeiter*innen von ambulanten Pflegediensten,
•medizinisches Personal mit einem sehr hohen Expositionsrisiko,
Einen Anspruch mit hoher Priorität haben u.a.
• über 70jährige,
• Personen mit einem sehr hohem oder hohen Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf: Personen mit Trisomie 21, Demenz oder einer geistigen Behinderung oder nach einer Organtransplantation,
• eine enge Kontaktperson von pflegebedürftigen Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und von Schwangeren
•Mitarbeiter*innen von stationären Einrichtungen oder ambulanten Pflegediensten in oder von denen Menschen mit einer geistigen Behinderung behandelt, betreut oder versorgt werden
•Medizinisches Personal mit einem hohen Expositionsrisiko
• Polizei- Ordnungskräfte mit einem hohen Infektionsrisiko
• Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders relevanter Position zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig sind,
•Menschen, die in Obdachlosenunterkünften, Einrichtungen zur
gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar
Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern arbeiten oder
untergebracht sind (§36Abs. 1 Nr 3 und 4 Infektionsschutzgesetz),
Einen Anspruch auf erhöhte Priorität haben u.a.
• über 60jährige
• Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren oder tödlichen
Krankheitsverlauf: Adipositas, chronische Nieren- oder Lebererkrankung,
mit Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus,
Herzinsuffizienz , Arrhythmie, einem Vorhofflimmern, einer koronaren
Herzkrankheit oder arterieller Hypertension, zerebrovaskulären
Erkrankungen oder Apoplex, Krebserkrankungen, COPD oder Asthma
bronchiale, mit Autoimmunerkrankungen oder rheumatischen
Erkrankungen,
• Erzieher*innen
• Personen mit prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen.

 

Aktüel Korona Bilgileri:
´ • 21 Aralık'ta AB İlaç Ajansı EMA'ya Biontech ve Pfizer'in korona aşısını onaylamasını tavsiye etti. AB Komisyonu da aynı şeyi yaptı. Almanya'da aşı partileri (üretim birimleri) ancak Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından test edilip onaylanmışsa piyasaya sürülebilir. 27 Aralık 2020'de aşılamanın Almanya'da da başlaması için bu derhal yapılmalıdır.
• Yasal dayanak, BMG tarafından 15 Aralık'ta yayınlanan dayanaktır. 2020 yılında çıkarılan koronavirüs aşılama yönetmeliği. Yönetmelik esas olarak Robert Koch Enstitüsü (STIKO) Daimi Aşılama Komisyonunun aşı tavsiyesini takip eder ve diğer şeylerin yanı sıra, aşılama hakkı (bilgi ve aşı tavsiyesi dahil) ve koruyucu aşıların önceliklendirilmesi:
En yüksek önceliğe sahip bir hak talebinde bulununlar…
• 80 yaşından fazla,
• bakım tesislerinin sakinleri ve çalışanları,
• Ayakta tedavi hizmetlerinde çalışanlar,
• Hastalığa maruz kalma riski çok yüksek olan sağlık personeli,
Yüksek öncelikli olanlar da şunları içerir:
• 70 yaş üstü,
• Ciddi veya ölümcül bir seyir için çok yüksek veya yüksek risk altındaki kişiler: Trizomi 21, demans veya zihinsel engelli veya organ nakli geçirmiş kişiler,
• 80 yaşını doldurmuş bakıma muhtaç kişiler ve hamile kadınlar için yakın irtibat kişisi
• Zihinsel engelli kişilerin içinde ya da onlar tarafından tedavi edildiği, bakıldığı ya da bakıldığı, yatan hasta tesisleri ya da ayakta tedavi hizmetleri çalışanları
• Hastalığa maruz kalma riski yüksek olan sağlık personeli
• Yüksek enfeksiyon riski taşıyan polis memurları
• Hastane altyapısını korumak için halk sağlığı hizmetlerinde veya özellikle ilgili bir konumda çalışan kişiler,
• Evsizler için sığınma evlerinde çalışan veya barındırılan kişiler, sığınmacıların toplu barınma tesisleri, yasal olarak ülkeyi terk etmek zorunda olan kişiler, mülteciler ve ülkesine geri dönen kişiler (Madde 36 (1) No. 3 ve 4 Enfeksiyon Koruma Yasası),
Daha yüksek öncelik hakkı olanlar ise
• 60 yaş üstü
• Şiddetli veya ölümcül hastalık riski artmış kişiler: obezite, kronik böbrek veya karaciğer hastalığı, immün yetmezlik veya HIV enfeksiyonu, diabetes mellitus, kalp yetmezliği, aritmi, atriyal fibrilasyon, koroner arter hastalığı veya arteriyel hipertansiyon, serebrovasküler hastalık veya apopleksi, Otoimmün hastalıkları veya romatizmal hastalıkları olan kanser hastalıkları, KOAH veya bronşiyal astım,
• Eğitimciler
• Güvencesiz yaşam ve çalışma koşullarına sahip kişiler.

Print Email